Svatební stránky

můj účet

Podmínky užití

Obecné

Provozovatelem serveru Nasesvatebni.cz, a prostřednictvím tohoto serveru nabízených služeb (vytváření svatebních internetových stránek), dále jen Služba, je Ing. Pavel Fidrmuc.

Uživatelem Služby se fyzická nebo právnická osoba stává v okamžiku aktivace Služby pomocí potvrzovacího e-mailu, který je automaticky odeslán po vyplnění žádosti o registraci na serveru www.nasesvatebni.cz.

Uživatelské stránky, dále jen Stránky, jsou umístěny a zobrazovány na doménách třetího řádu, jako subdomény domény nasesvatebni.cz, tedy např. novakovi.nases­vatebni.cz nebo na vlastní doméně Uživatele.

Službu lze využívat prvních 7 dní zdarma, po uplynutí této doby jsou Stránky dočasně deaktivovány a Uživatel vyzván k platbě. V případě neuhrazení daného poplatku do 5 pracovních dní od vypršení zkušební lhůty je Uživatelův účet deaktivován trvale a související subdoména třetího řádu uvolněna k registraci ostatním zájemcům.

Obsahy textů vkládaných uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmí obsahovat sexuálně explicitní materiál v jakékoliv jeho podobě, nesmí poškozovat třetí osoby či organizace a musí být v souladu s platnými zákony a právním řádem České republiky.

Uživatel

Uživatel se zavazuje, že nebude používat Službu k jinému účelu, než jako osobní svatební internetové stránky.

Uživatel svou registrací souhlasí s pravidly využívání Služby a nese za jejich porušení plnou odpovědnost.

Uživatel ručí za správnost údajů vložených při registraci.

Při registraci musí Uživatel zadat správně e-mailovou adresu, na kterou je následně po registraci zaslán e-mail s odkazem k potvrzení registrace.

Provozovatel

Provozovatel není odpovědný za obsah Uživatelských stránek.

Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat Uživateli Služby.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé používáním systému.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit všeobecné podmínky.

Deaktivace

Provozovatel si vyhrazuje právo na základě porušení některých z následujících pravidel kdykoli deaktivovat účet Uživatele:

  1. stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
  2. obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele
  3. Uživatel na Uživatelské stránky vloží jakoukoliv formu reklamy
  4. Uživatel na Uživatelské stránky vloží materiál, ke kterému nevlastní autorská práva
  5. Uživatel si opakovaně registruje zkušební verzi stránek

Pokud ze strany Uživatele dojde k porušení těchto podmínek, a k následné deaktivaci Služby, Uživatel nemá nárok na vrácení peněz.

Službu lze kdykoliv deaktivovat na žádost Uživatele a všechny Uživatelem vložené materiály (texty, fotografie) budou ihned smazány. Deaktivace po uplynutí zkušební lhůty a zaplacení poplatku je provedena bez nároku na vrácení peněz.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje uživatele třetí straně. Poskytnuté údaje jsou použity pouze za účelem realizace objednaných služeb.

Na e-mail Uživatele nebudou posílána obchodní sdělení Služby nebo partnerů bez výslovného souhlasu Uživatele.

V databázi Služby jsou udržovány pouze údaje nutné k provozování Služby.

Všechna hesla k účtu Uživatelů v databázi Služby jsou uchovávána zakódovaná, není možnost, jak ze zakódovaného hesla jednoznačně určit heslo původní.

Provozovatel nenese zodpovědnost za špatně zvolené heslo Uživatelem.